HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM CİHAZLARI

 

KARBONDİOKSİT ( CO2)

Karbondioksit (CO2) iç hava kalitesini kontrol etmek için önerilen önemli bir iç hava kirleticisidir. Normalde atmosfer havasının hacimsel olarak %0.03’ü CO2’dir. Dış ortam havasında bulunan CO2, çevre özelliklerine göre 330 ile 500 ppm arasında değişmektedir. Dolayısıyla iç ortamda CO2’in olmaması mümkün değildir. CO2 zehirli bir gaz değildir fakat oksijensizlikten boğma tehlikesi ortaya çıkarabilir.
Konsantrasyon değeri 35.000 ppm’i geçtiğinde, merkezi nefes sinir alıcıları tetiklenir ve nefes alma noksanlığına sebep olur. Daha yüksek konsantrasyonlarda oksijen azlığından dolayı merkezi sinir sistemi görevini yapamamaya başlar. İç hava kalitesi ile bağlantılı olarak yaşanan rahatsızlıklar ise; Tight Building Syndrom -TBS (Kapalı Bina Sendromu), Sick Building Syndrom-SBS (Hasta Bina Sendromu) ve Building Related Illness-BRI (Bina Bağlantılı Hastalıklar) gibi sağlık problemleri olarak tanımlanabilir.
İnsanlar nefes alıp vermeleri ile iç ortama CO2 verirler. Normal bir iş ile uğraşan bir insan saate 20 litre (0.02 m3) CO2 üretir. Bu yüzden iç ortamda havalandırma yapılmazsa insan sayısı artıkça, CO2 derişimi artar. CO2 derişiminin artması ile insanda yorgunluk, bıkkınlık ve uyku gibi rahatsızlıklar başgöstermeye başlar. Bu sıkıntılar ise özellikle iş yaşamı için istenmeyen bir durumdur. Gerek konfor şartlarının sağlanması ve gerekse insan sağlığının korunması açısından iç ortamın düzenli olarak havalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle ticari ve hizmet binalarında merkezi havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. Fakat bu havalandırma sistemlerinin tükettikleri enerji göz ardı edilemeyecek kadar büyük seviyelere ulaşabilmektedir.

MEKANLARA GÖRE OLMASI GEREKEN KARBONDİOKSİT MİKTARLARI

DIŞ ORTAMDA KARBONDİOKSİT MİKTARLARI

İÇ ORTAMDA KARBONDİOKSİT MİKTARLARI

Yeşillik alan : 350 – 450 ppm arası

Olması gereken : 800ppm veya altı

Şehir içi        : 450 – 600 ppm arası

Okul                    : Maksimum 1500 ppm

 

Fabrika                : Maksimum 5000 ppm

Formaldehit (HCHO)

Formaldehit (HCHO) Günlük konuşma dilinde formaldehit olarak da adlandırılan metanal, vernikler veya boyalar ile tutkallar ve bağlayıcı maddelerden koruyucu maddelere kadar birçok alanda kullanılan endüstriyel mamuller için kimyasal bir hammaddedir.
Ahşap malzemeler, zemin kaplamaları ve tekstil ürünleri gibi formaldehit içeren çok sayıda malzeme, gaz boşaltma nedeniyle kapalı mekânlardaki solunum havasının uzun süre kirli kalmasına neden olabilir.

Kansere neden olan madde olarak sınıflandırılmıştır Formaldehit, özel toksititesi nedeniyle AB Kimyasal Maddeler Düzenlemesi (CLP) uyarınca insanlarda kansere neden olma ihtimali bulunan madde olarak 1B Kanserojen tehlike sınıfında sınıflandırılmıştır.

Alman Çevre Bakanlığı'nın referans değerine göre, kısa süreli de olsa bir metreküp iç mekan havasında 0,1 mg'lik formaldehit konsantrasyonu aşılmamalıdır!
BQ16, 0,00 ile 5,00 ppm arasındaki ölçüm aralığı ve 0,01 ppm'lik çözünürlüğü ile oda havasındaki en düşük formaldehit konsantrasyonun da belirlenmesine olanak sağlar.

Formaldehit – konsantrasyona bağlı etki
0,05 - 0,125 ppm Koku eşiği
0,01 - 1,6 ppm Mukoza zarının (burun, ağız) ve gözlerin tahriş olması
2 - 3 ppm Burunda, gözlerde, ağızda batma hissi
4 - 5 ppm 30 dakika süreyle kabul edilebilir, artan rahatsızlık, göz yaşarması
10 - 20 ppm

Birkaç dakika maruz kaldıktan sonra güçlü göz yaşarması
(maruz kalmayı takip eden 1 saate kadar devam eder), ani solunum
yetmezliği, öksürme, boyunda, burunda ve gözlerde güçlü yanma hissi

30 ppm Zehirli akciğer ödemi, zatürre, ölüm tehlikesi!

 


Havadaki zararlı madde karışımları (VOC / TVOC)

VOC; düşük sıcaklıkta dahi kolayca buharlaşan, yani "uçucu" gaz haline geçen ve havayı kirleten maddelerdir. Bu nedenle uçucu organik maddeler olarak tanımlanırlar (volatile organic compounds) ve Çevre Bakanlığı'nın maksimum değerler temelinde önerileri olan TVOC toplam değeri olarak ölçülürler (total volatile organic compounds).

İç mekânlarda, örneğin zemin kaplamaları, boyalar ve vernikler, contalar ve yapıştırıcılar, mobilyalar ve halılar gibi çok sayıda VOC kaynağı bulunmaktadır. VOC ile kirlenen iç mekân havası insanları sürekli olarak hasta edebilir. Bu bağlamda, "Sick-Building-Syndrom"'dan (Hasta Bina Sendromu) da bahsedilir.

VOC'nin karmaşıklığı nedeniyle hem insan organizması üzerindeki bireysel sağlık etkileri, hem de yoğunluğu farklı olabilir ve ara sıra ciddi ölçüde sapma gösterebilir. Bu nedenle TVOC konsantrasyonu ve etkisi, salt endikatif karaktere sahiptir.

Çevre Bakanlığı'na göre, içinde uzun süre kalınacağı öngörülen odalarda, 1 ile 3 mg/m³ aralığındaki TVOC değeri sürekli olarak aşılmamalıdır.

BQ16, 0,00 ile 9,99 mg/m³ arasındaki ölçüm aralığı ve 0,01 mg/m³'lük çözünürlüğü ile oda havasındaki düşük VOC konsantrasyonlarını da güvenilir şekilde belirleyebilir.

TVOC – konsantrasyona bağlı etki
< 0,2 mg/m³ Tahriş olma veya kendini iyi hissetmeme durumları oluşmaz.
0,2 - 3,0 mg/m³ Diğer maruz kalma parametreleriyle değişim etkisi varsa tahriş olma veya kendini iyi hissetmeme durumu oluşabilir.
3,0 - 25 mg/m³ Maruz kalma durumu bir etkiye neden olur, diğer maruz kalma parametreleriyle değişim etkisi varsa baş ağrıları oluşabilir.
> 25 mg/m³ Baş ağrısı. Baş ağrısı dışında başka nörotoksik etkiler olabilir.

 

Cem DT 802 HAVA KALİTESİ ÖLÇER

 

 

Cem DT 802 HAVA KALİTESİ ÖLÇER CİHAZIN ÖZELLİKLERİ:
- 9999 ppm' e kadar karbondioksit değerini tespit edebilme özelliğine sahiptir.
- Ekrandaki verileri rahatlıkla okuyabilmeniz için cihaz geniş LCD ekrana sahiptir.
- Işığın az olduğu ortamlardada cihazı kullanabilmeniz için ekran aydınlatması bulunmaktadır.
- Ortamdaki karbondioksit miktarı 1200 ppm üzerine çıktığında cihaz ekranında kırmızı ışık yanar ve uyarı sesi verir. Bu sesi ekranın hemen altındaki "ALARM" butonuna basarak kapatabilirsiniz.
- Cihazdaki alarm özelliğini devreye sokabilmek için "ALARM" butonuna bir kez basmanız yeterlidir. Devre dışı bırakmak içinde aynı işlem yapılmalıdır.
- Cem DT 802 hava kalitesi ölçer cihazı açtığınızda; cihazda geri sayım başlar bu geri sayım cihazın kendine gelme süresidir. Geri sayma bitmeden tuşlar çalışmayacaktır.
- Ofis ve evlerde, okullarda, alışveriş merkezlerinde, toplantı salonlarında, spor salonlarında ve restaurant gibi yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır.
- Cihaz ekranın alt bölümündeki kontrol paneli tamamen dokunmatiktir.
- Duvara monte veya masaüstünde kullanım imkanı vardır.
- 220V şehir elektriği ile çalışmaktadır.

Karbondioksit (CO2) ölçüm aralığı : 0 ... 9999 ppm CO2
Karbondioksit (CO2)ölçüm hassasiyeti : ±75 ppm /±5% okuma
Karbondioksit (CO2) ekran çözünürlüğü : 1 ppm
Sıcaklık ölçüm aralığı : -5°C ... 50°C (23°F ... 122°F)
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti : ±1°C
Sıcaklık ekran çözünürlüğü : 0.1°C/°F
Nem ölçüm aralığı : 0.1 ... 90%RH
Nem ölçüm hassasiyeti : ±5%RH
Nem ekran çözünürlüğü : 0.1%RH
Tarih ve saat gösterimi : Var
Min/Max Özelliği : Var
Hold özelliği : Var
Alarm özelliği : Görsel ve sesli olarak
Çalışma sıcaklığı : -5°C . . . +50°C
Saklama sıcaklığı : -5°C . . . +50°C
Ölçtüğü birimler : °C / %RH / ppm
Ekran : Arka aydınlatmalı LCD
Boyutları : 10 x 10.5 cm
Ağırlık : 898 gr.
Güç kaynağı : 220V şehir elektriği
Garanti süresi : 2 yıl
Cem DT 802 HAVA KALİTESİ ÖLÇER ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

AZ 7798 Karbondioksit, Sıcaklık ve Nem Kayıt Cihazı ( Datalogger )

 

 

 

- Az 7798 datalogger cihazı girişteki açıklama bölümünde de belirtildiği gibi Karbondioksit, Sıcaklık ve Nem kaydı yapabilmektedir.
- Cihazın ekranında sırayla, üst bölümde karbondioksit değeri, sağ alt kısımda sıcaklık ve nem değerleri, sol alt kısımda ise saat ve tarih bulunmaktadır.
- AZ 7798 ekranında, karbondioksit oranı yükseldiği zaman ortamı havalandırmanız için sizi görsel olarak uyaran pervane simgesi belirmektedir.  
- Cihazın geniş LCD ekranı yapılan ölçümlerdeki değerleri rahatlıkla okumanıza olanak sağlar ve gözlerinizi yormaz.
- Min/Max özelliği sayesinde ölçülen en yüksek ve en düşük karbondioksit, nem ve sıkcaklık değerlerini görebilirsiniz.
- 7798 karbondioksti ölçüm cihazının ekranında ölçülen değerlere göre GOODNORMALPOOR yazıları görülmektedir.
CO2 ölçerin üzerinde bulunan LOG butonuna uzun basıltığında kayıt işlemi başlar ve ekranda REC yazısı yanıp söner, aynı zamanda yeşil LED de ışıkta yanıp sönmeye başlar.
- Kayıt başlatıldıktan sonra istenirse ESC butonu yardımıyla kayıt işlemi durdurulabilir.
- Cihazda sesli alarm özelliği bulunmaktadır. Belirlediğiniz PPM değerlerinin üzerindeki değerlerde sizi uyaracaktır.
- AZ 7798 karbondioksit, sıcaklık ve nem kayıt cihazının veri depolama hafızası 15999 veriyi kayıt altında tutabilir.
- Cihaz üzerinde görsel uyarı için LED ışık bulunmaktadır.
- Paket içeriği: AZ 7798, USB kablosu, Yazılım CD'si, Kullanım kılavuzu, Kalibrasyon sertifikası, Adaptör ve farklı priz türleri için başlıklar.

Karbondioksit ölçüm aralığı : 0-9999 ppm
Karbondioksit ölçüm hassasiyeti : Okumanın 50 ppm ±% 5i
Karbondioksit ekran çözünürlüğü : 1 ppm
Sıcaklık ölçüm aralığı : -10°C ... 60°C (14°F ... 140°F)
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti : ± 0.6°C
Sıcaklık ekran çözünürlüğü : 0.1°C
Nem ölçüm aralığı : 5.0% Rh ... % 95.0 Rh
Nem ölçüm hassasiyeti : ±% 3 Rh (25 °Cde,% 10-90 Rhde) ±% 5 Rh (25 °Cde, <% 10 & > %90 Rh
Nem ekran çözünürlüğü : %0.1 Rh
Tarih ve saat gösterimi : Var
Hava kalitesi seviyesi : İyi: <7 00ppm (kullanıcı tarafından programlanabilir) Normal: 700 ~ 1000ppm (kullanıcı tarafından programlanabilir) Kötü:>
Örnekleme oranı : 1 saniye – 04:59:59
Min/Max Özelliği : Var
Kayıt hafızası : 15999 kayıt
Alarm özelliği : Var (kullanıcı tarafından programlanabilir)
Ölçtüğü birimler : CO2, Rh, °C
Ekran : Geniş LCD ekran
Güç kaynağı : 5V adaptör
Çalışma sıcaklığı : -10 ~ 50°C (yoğunlaşmayı önlediğinizden emin olun)
Saklama sıcaklığı : -20 ~ 60°C (yoğunlaşmayı önlediğinizden emin olun)
Tepki süresi : CO2: <2 dakika (% 90 kademeli değişim) Hava sıcaklığı: <2 dakika (% 90 kademeli değişim) Hava RH%: <10 dakika (% 90 kademeli değişim)
AZ 7798 Karbondioksit, Sıcaklık ve Nem Kayıt Cihazı ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

Extech CO200 - Masa Üstü İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı

 

 

- CO2 Konsantrasyonu Denetimi
- Bakım Gerektirmeyen NDIR - Kızılötesi CO2 Sensörü
- Sesli ve Görsel CO2 Alarmı<
- Sıcaklık, Nem ve CO2 Ölçümü
Ölçüm Aralıkları:
CO2: 0 - 9999ppm
Sıcaklık: -10 ... +60°C
Nem: 0,1 - 99,9%RH
Ekranda Saat ve Tarih Görünümü
CO2 İçin Maksimum ve Minimum Kayıt Hafızası
CO2 Alt ve Üst Limitleri İçin Röle Çıkışı

Özellikler  Aralıklar 
CO2 0-9999ppm 
Çözünürlük      1ppm 
Sıcaklık -10…60°C 
Çözünürlük 0.1°C
Nem 0.1…99.9 %RH 
Çözünürlük 0.1 %
Ölçüler 117x102x102mm 
Ağırlık 204g
Extech CO200 - Masa Üstü İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

PCE-HFX 100 Hava Kalitesi Ölçer

Hava Kalitesi Ölçer PCE-HFX 100
İç hava kalitesi ölçümü için formaldehit monitör / Sıcaklık ve hava sıcaklığı ölçümü / Aydınlatmalı LCD

Teknik Özellikler

Ölçüm Fonksiyonu Ölçüm Aralığı Çözünürlük Hassasiyet

Formaldehit
HCHO

0 ... 2 mg/m³ 0,01 mg/m³ <0,6mg/m³:±0,06mg/m³
>0,6 mg/m³: ± 10 %
Sıcaklık -10 ... 50 °C 0,1 °C ± 1 °C
Hava Nemi 0 ... 99 % r.F. 1 % r.F. 30 ... 80 %rF:± 5% r.F. 
± 8 % r.F.
Ekran Aydınlatmalı LC ekran
Düşük Akü Voltajı Göstergesi Ekrandaki sembol başına
Güç Kaynağı 3,7 V Li-Ion Pil 
Çevre Koşulları 0 ... 50 °C / maks. 85 % r.F.
Depolama Koşulları -20 ... 60 °C / maks. 95 % r.F.
Ağırlık 195 g
Boyut 75 x 55 x 130 mm

 

PCE-HFX 100 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

PCE-AQD 20 Hava Kalitesi Ölçer

 

Beş ölçüm fonksiyonu için hava kalitesi veri kaydedici / 
Sıcaklık, nem, karbondioksit, partikül büyüklüğü 2.5 ve barometrik basınç ile toz partiküllerini (partikül madde) ölçer /
SD bellek / XLS formatı / Büyük LCD / Şebeke ve batarya kullanımı

Teknik Özellikler

Ölçüm Fonksiyonu PM2,5  
Ölçüm Aralığı 0 ... 250 µm/m³
Çözünürlük 1 µm/m³
Hassasiyet ±(10 % v. Mw. + 15 µm)
Ölçüm Fonksiyonu Nemi  
Ölçüm Aralığı 5 ... 95 % r.F.
Çözünürlük 0,1 % r.F.
Hassasiyet >70 % r.F.: ±(3 % v.Mw+ 1 % rF)
<70 % r.F.: ± 3 % r.F.
Ölçüm Fonksiyonu Sıcaklığı  
Ölçüm Aralığı 0 ... 50 °C
Çözünürlük 0,1 °C
Hassasiyet ± 0,8 °C
Ölçüm Fonksiyonu CO2  
Ölçüm Aralığı 0 ... 10000 ppm 
Çözünürlük 1 ppm
Hassasiyet < 1000 ppm: ± 40ppm
< 3000 ppm: ±(50 ppm + 3 % v. Mw.)
>3000 ppm: ±(50 ppm + 5 % v. Mw.)
Ölçüm Fonksiyonu Hava Basıncı  
Ölçüm Aralığı 10 ... 1100 hPa
Çözünürlük 0,1 hPa
Hassasiyet ± 1,5 hPa
Ekran Aydınlatmalı LCD ekran
Hafıza SD Kart maks. 32 GB
Depolama Hızı 2 ... 3600 s
Depolama Hatası Tamamen saklanmış verilerin <% 0,1'i
Ekran Hold, Max, Min
Ölçüm Hızı Yaklaşık. 1 s
Arayüz

Bilgisayarlarda canlı görselleştirme için seri
(Veri kablosu SOFT-LUT-USB ayrı satılır)

Alarm Çıkışı OC Çıkışı 24 V / 70 mA DC
Güç Kaynağı 6 x 1,5 V AA Pil
9 V / 1A güç adaptörü
Mevcut Tüketim Aydınlatma olmadan 230 mA
Yaklaşık Aydınlatmalı 250 mA
Çevre Koşulları 0 ... 50 °C / maks. 80 % r.F.
Ağırlık Yaklaşık. 387 g
Boyut 164 x 93 x 72 mm

PCE-AQD 20 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

 

Extech CO210 - Masa Üstü İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı

Infrared Sensör ile CO² konsantrasyon ölçümü
Ölçülem CO² konsantasyonuna göre iç hava kalitesini yorumlama 
Programlanabilir CO² konsantrasyon set değerine göre görüntülü ve sesli alarm
Yıl, ay,gün şeklinde tarih bildirimi
Saat bildirimi
Max/min CO² konsantrasyon değer kaydı
Otomatik kalibrasyon
AC Adaptör,yazılım, ve bağlantı kablosu

CO2 Ölçüm Aralığı  0 ile 9,999 ppm 
Çözünürlük   1ppm 
Sıcaklık  -10°C ile 60°C
Çözünürlük  0.1 °C 
Bağıl Nem  0.1 ile 99.9%
Çözünürlük  0.1% 
Veri Hafızası Her parametre için 5333 adet veri kaydı 
Boyutlar  117x102x102mm
Ağırlık   204g 
Extech CO210 - Masa Üstü İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

PCE CDL 210 Hava Kalitesi Ölçer

 

 

 

- CO2 Konsentrasyonun, Sıcaklığın ve Nem'in aynı anda gösterimi
- 5300 Ölçüm sırası için Data Logger Fonksiyonu
- kullanışlı tasarım
- 16000 kayıt

Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı CO2 0 ... 2000 ppm CO2
(2.001 - 9.999 ppm belirtilen aralığın dışında)
Hassasiyet CO2 50 ppm ± 5 %
Çözünürlük 1 ppm (0-100 ppm)
Ölçüm prensibi NDIR-Yöntemi (dağıtıcı olmayan İnfrared-Absorpsiyon)
Sıcaklık -10 ... +60 °C
Hassasiyet Sıcaklık ± 0,6 °C
Çözünürlük 0,1 °C
Nem 5 ... 95 %
Hassasiyet 10 ... 90 % arası, 25 °C ± 3% aksi halde ± 5%
Çözünürlük 0,1 %
Ekran CO2 Oranı'nı, Sıcaklığı ve Nem Oranı'nı aynı anda gösterim
Oda iklimin değerlendirmesi Good (en uygun)
Normal (normal)
Poor (kritik)
Hafıza 5300 ölçüm değeri
Hafıza verileri 16000'ne kadar
Kayıt aralık 3 / 10 / 30 Saniye
1 / 3 / 10 / 30 Dakika
1 / 3 / 4 Saat
Güç kaynağı AC Ağ adaptörü 5 V / 0,5 A
Bilgisayara bağlantı USB Arayüz
Boyutlar 120 x 100 x 110 mm
PCE CDL 210 Hava Kalitesi Ölçer ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

PCE- AC 3000 Hava kalitesi ölçer

 

- 3000 ppm'e kadar geniş CO2 ölçüm aralığı
- RJ45 çıkış
- 24-Saat-Data-Logger-fonksiyonu
- CO2 için fabrika ayarlarıyla konfigüre etme imkanı

Teknik Özellikler

CO2 Ölçüm aralığı 0 ... 3000 ppm CO2
CO2 Hassasiyet ölçüm değerinin ±5 % veya ±50 ppm
Çözünürlük 1ppm (0-100ppm)
5ppm (1000-2000ppm)
10ppm (2000-3000ppm)
Sıcaklık -20 ... +50 °C
Sıcaklık hassasiyeti ±1% veya ±1 °C
Çözünürlük 0,1 °C
Ekran 7 segmentli LCD (2 hatta)
Ekran 48 değer
Güç kaynağı 4 x 1,5 V Pil AA
230 V/AC Adaptör
Gövde Plastik (ABS)
Boyutlar 165 x 80 x 23 mm
Ağırlık 600 gr.
PCE- AC 3000 Hava kalitesi ölçerı ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

TFA 31.5000 AIRCONTROL 3000 Karbon dioksit ölçer

İnsanların yasadığı binalarda, okullarda, ofislerde ve sosyal tesislerde 
karbondioksit yoğunluğunun kontrolü için, sıcaklık göstergesi, 24 saat veri kaydedici, ayarlanabilir akustik alarm, açık bağlantı , doğruluk ±50 ppm ya da % 5 

Ölçüm Aralığı: CO2: 0...3000 ppm 
duvara asılır ya da masaya konur, 165 x 26 (55) x 81 mm, 183 g, güç adaptörü ve 4x 1,5V AA piller dahildir. 
TFA 31.5000 AIRCONTROL 3000 Karbon dioksit ölçer ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

TFA 31.5002 AIRCONTROL Observer karbon dioksit Monitörü

LED dijitli geniş görüntülü ekran ve odadaki karbondioksit yoğunluğunu kontrol etmek için  renkli ”duyguyu anlatan suratlar” göstergesi, sıcaklık ve nem göstergeli, otomatik parlaklık ayarı 
Ölçüm Aralığı: CO2: 0...3000 ppm, İç sıcaklık: 0...+40°C, İç nem : % 20...% 90
duvara asılır ya da masaya konur, 298 x 44 (122) x 213 mm, 1075 g, güç adaptörü dahildir, EK-EL 

TFA 31.5002 AIRCONTROL Observer karbon dioksit Monitörü ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

PCE- AC 2000 Hava kalitesi ölçer

 

 

 

 

 

PCE-AC 2000, CO2 içeriğin sıcaklık ve nemin kombine toplam ölçümüne dayalı hava kalitesi tanımlar. Bu Gaz Ölçüm Cihazı PCE-AC 2000 endüstrisinde ve kamu ve sanayi sektörlerde (örneğin okullar) genel odalarda ve konferanslardaki hava değerlendirilmesi için uygundur.

Ölçüm aralığı 0 ... 3000 ppm
Çözünürlük 1 ppm ... 1000 ppm, 1 ppm
1001 ppm ... 2000 ppm, 5 ppm
2001 ppm ... 3000 ppm, 10 ppm
Hassasiyet 0 ... 2000 ppm, ±70 ppm veya ±5 % v.M.
> 2000 ppm, ±7 %
Tekrarlanabilirlik ±20 ppm
Sıcaklık etkisi 1 °C tarafından ±0,2 % veya 1 °C tarafından ±2 ppm, en iyi değeri
Basınç etkisi mm/Hg başına 0,13 %
Tepki Süresi yakl. 2 dakika (63 % değişken)
Isıtma süresi <60 Saniye 22 °C
Sıcaklık  
Ölçüm aralığı 0 ... +50 °C
Çözünürlük 0,1 °C
Hassasiyet ±1 °C
Birimler °C veya °F
Tepki süresi yakl. 30 Dakika
Bağıl Nem  
Ölçüm aralığı 20 ... 90 % r.F.
Çözünürlük 1 % r.F.
Hassasiyet 23 °C'de ±5 %
Tepki süresi yakl. 60 Dakika
Genel  
Hava akışı 50 ... 200 ml/min
Depolama koşulları -20 ... +60 °C
Güç kaynağı 19 VDC Adaptörü üzerinden veya 100 / 240 VAC, 50 / 60 Hz
Boyutlar 570 x 420 x 50 mm
Ağırlık yakl. 6 kg
PCE- AC 2000 Hava kalitesi ölçer ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

TFA 31.5003 Karbondioksit CO2 Ölçer Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı AirCO2ntrol Life Monitör

 

Oda veya ofis gibi ortamlarda karbondioksit (co2), sıcaklık ve nem ölçerek ortam hava kalitesi hakkında bilgi veren karbondioksit ölçer.

3000 ppm' e kadar karbondioksit değerini tespit edebilme özelliğine sahiptir.
Karbondioksit konsantrasyonu için LED ışıklı uyarı
Ortamdaki karbondioksit miktarı 1200 ppm üzerine çıktığında kırmızı ışıkla birlikte sesli alarm verir.
Alarmı durdurmak için MUTE tuşu
Duvara monte veya masaüstünde kullanılır
Ofis ve evlerde, okullarda, alışveriş merkezlerinde, toplantı salonlarında, spor salonlarında ve restaurant gibi yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Ölçüm aralığı: Karbondioksit : 0...3000ppm / Sıcaklık: 0°C...50°C / Nem: %20...%90
Ekran çözünürlüğü: Sıcaklık: 0.1°C / Nem: %1RH
Saklama sıcaklığı: -20°C . . . +60°C
Ölçüm birimi: °C / %RH / ppm
Ekran: Arka ışıklı LCD ekran
Ağırlık: 189 gr
Boyutları: 100 x 140 x 30 mm
Güç kaynağı: 220V şehir elektriği
TFA 31.5003 Karbondioksit CO2 Ölçer Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı AirCO2ntrol Life Monitör ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

 

Extech Instuments (USA) - SD800 Sıcaklık, Nem ve CO2 Kayıt Cihazı

Karbondioksit konsantirasyonunu kontrol eder
Bakım gerektirmeyen çift dalga boylu NDIR (dağılmayan kızıl ötesi) CO² sensörü
LCD ekran eş zamanlı olarak CO² ,sıcaklık ve bağıl nem değerlerini gösterir
Datalogger verileri tarih/zaman a göre Excel formatında SD kartında depolanır ve kolayca Bilgisayara transfer edilir
Seçilebilir Data örneği alma aralıkları : 5, 10 , 30 , 60 , 120 , 300 , 600 saniye veya otomatik
Cihaz ile birlikte ; 6 adet AAA batarya, 2G SD kart, AC Adabtörü ve montaj parçası 

 

Özellikler  Aralıklar 
CO2 Ölçüm Aralığı  0 - 4,000ppm 
Hassasiyet  ±40ppm(<1000ppm);  ±5%rdg(>1000ppm) 
Sıcaklık Ölçüm Aralığı  0…50°C ; 32…122°F arası 
Hassasiyet  ±1.8°F/0.8°C
Çözünürlük  0.1 °F/°C
Nem  10…90%
Hassasiyet  ±4%RH
Çözünürlük  0.1%
Hafıza 2G SD kart hafızası ile 2,000K data kullanımı 
Ebatlar 132×80×32 mm  
Ağırlık 282g  
Extech Instuments (USA) - SD800 Sıcaklık, Nem ve CO2 Kayıt Cihazı0 ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

Tandd TR-76Ui Karbon Dioksit Datalogger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAPON malı  TANDD TR-76Ui CO2 Datalogger
 
CO2 Kaydedici TR-76Ui CO2 konsantrasyonu, sıcaklık ve nemi aynı anda ölçüp kaydedebilen üç-kanallı bir dataloggerdir. Ölçüm mahalindeki atmosferik basıncın tesbiti karbon dioksit ölçümlerini daha stabil ve doğru kılar. Beraber gelen yazılım kullanıcıya TR-76Ui tarafından kaydedilen verilerin bilgisayara USB bağlantı yardımıyla aktarılmasında yardımcı olur, bu şekilde üç kanaldan gelen veriler aynı anda grafiksel ve tablo formunda görülebilir.

Aygıt logger birim, sensörler ve yazılım içeren hepsi birarada bir pakettir. Talep edilen sıcaklık aralığı ve doğruluğa göre sıcaklık/nem sensörü içeren iki farklı paket sunulur.

Ayrıca temin edilen TR-57DCi Veri Toplayıcı ile, TR-76Ui den kaydedilen veriyi kızılötesi iletişim ile toplamak ve yerinde veriyi incelemek mümkündür.

Bu çok amaçlı  data logger ev, iş ve şahsi amaçlar için hava şartlandırma ve/veya ofis ya da binalarda CO2 ölçümleri yapmak için kullanılabilir.
 
Spesifikasyonlar
Ürün TR-76Ui TR-76Ui-H
Temperature/Humidity Sensor (External) THA-3001 HHA-3151(Yüksek Hassasiyet Tipi)
Termistor Polimer Rezistans Platinum Rezistans Elektrostatik Kapasitans
Measurement Channels Temperature 1ch Humidity 1ch Temperature 1ch Humidity 1ch
Units of Measurement °C, °F %RH °C, °F %RH
Measurement Range 0 to 55°C %10 ila %95 BN arası -30 to 80°C 0 to 99%RH
(Note: Operating environment of the TR-76Ui itself is 0 to 45 °C, 90 %RH or less)
Accuracy ±0.5°C ±5%RH [at 25°C, 50%RH] ±0.3°C [10 to 40°C]
±0.5°C [all other temperatures]
±2.5%RH [at 25°C, 10 to 85%RH]
±4.0%RH [at 25°C, 0 to 10% or 85 to 99%RH]
For temperatures other than 25°C and between 0°C and 80°C, add ±0.1%RH per degree difference from 25.
Humidity Hysteresis: ±1.5%RH or lower (*1)
Measurement Resolution 0.1°C 1%RH 0.1°C 0.1%RH
Response Time (90%) Approx. 7 min. Approx. 7 min. Approx. 20 sec.
 
CO2 Sensor (Internal) NDIR
Measurement Channels CO2 Concentration 1ch
Units of Measurement ppm
Measurement Range 0 to 9,999 ppm
Accuracy ±(50 ppm + 5 % of reading) (*2) [at 5,000 ppm or less]
Measurement Resolution Minimum of 1 ppm
Response Time (90%) Approx. 1 min.
 
Logging Capacity 8,000 data sets (One data set consists of readings for CO2 concentration, Temperature and Humidity measurements.)
Recording Interval Select from 15 choices: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. or 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min.
Recording Mode Endless (Overwrite oldest data when capacity is full) or One Time (Stop recording when capacity is full)
LCD Display Items Measurements, Battery Level, etc.
- Measurements: CO2 concentration, Temperature or Humidity (fixed or alternating display)
Communication Interfaces USB Communication, Serial Communication (RS-232C) (*3), Infrared Communication (IrPHY 1.2 low power) (*4)
Communication Time Downloading time for one unit at full capacity
- Via USB communication: approx. 45 sec.
- Via infrared communication: approx. 60 to 80 sec.
External Alarm Terminal (*5) Output Terminal: Open Drain Output (Voltage when OFF: DC less than 30V / Current when ON: less than 0.1A / Resistance when ON: about 15Ω)
Power AC Adaptor (AD-0638 or AD-06C1), AA Alkaline Battery (LR6) x 4
Battery Life Approx. 2 days (batteries only without AC adaptor) (*6)
Dimensions H 96 mm x W 66 mm x D 46 mm (excluding protrusions and sensor)
Weight 214 g (including batteries, excluding sensor)
Operating Environment Temperature: 0 to 45 °C, Humidity: 90 %RH or less (no condensation)
Accessories AA alkaline battery (LR6) x 4, AC Adaptor (AD-0638 or AD-06C1), USB Communication Cable (US-15C), Temperature/Humidity Sensor (THA-3001 or HHA-3151), Software (CD-ROM), User's Manual Set (Warranty Included)

 

Tandd TR-76Ui ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

AZ 77535 El Tipi Karbondioksit Ölçer, Hava Kalitesi Ölçer

AZ 77535 El tipi karbondioksit ölçer; ortamda bulunan havanın karbondioksit değerini ppm olarak ölçen, aynı zamanda sıcaklık ve nem değerlerinide ölçebilen hassas karbondioksit cihazıdır.


Çalışma Süresi : 30 saniye
Karbondioksit ölçüm aralığı : 0-9999 ppm
Karbondioksit ölçüm hassasiyeti : ±30 ppm, ±%5 of reading
Karbondioksit ekran çözünürlüğü : 1 ppm
Sıcaklık ölçüm aralığı : -10°C...60°C
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti : ±0.6°C
Sıcaklık ekran çözünürlüğü : 0.1°C
Nem ölçüm aralığı : 0.1 ... 99.9 %RH
Nem ölçüm hassasiyeti : ±%3 RH
Nem ekran çözünürlüğü : 0.1 %RH
Min/Max Özelliği : Var
Hold özelliği : Var
Alarm özelliği : Var
Çalışma sıcaklığı : 0°C...50°C 0 ... 95 %RH
Saklama sıcaklığı : +20°C...50°C 0 ... 95 %RH
Ekran : LCD
Boyutları : 205 x 70 x 56 mm
Ağırlık : 200 gram
Güç kaynağı : 4X AA pil
AZ 77535 El Tipi Karbondioksit Ölçer, Hava Kalitesi Ölçer ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

Extech - CO250 İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı

CO2 konsantrasyonu ölçümü
8 saatlik istatistiksel ortalama ve kısa zamanlı(15 dk’lık) maruziyet hesabı
Geniş ölçüm aralığı
Kullanıcı tarafından programlanabilen sesli alarm
LCD ekran ve ışıklandırma
Dahili RS232 bağlantı ile bilgisayar üzerinden ölçüm izleyebilme
Sıcaklık, nem ve CO2 ölçümlerini dahili yazılım ve veri aktarım kablosu ile bilgisayara aktarma 
Opsiyonel %33 ve %75 RH’lık kalibrasyon tüpleri seçeneği
Yazılım, veri aktarım kablosu, 4xAA pil ve taşıma çantası ile birlikte

Özellikler  Aralıklar 
Ölçüm Aralıkları      CO2: 0 - 5,000ppm
Sıcaklık: -10 … 60°C
Nem: %0.0 … %99.9
Çiy Noktası ve Islak Hazne Sıcaklığı: Hesaplanan değerler 
Çözünürlük

CO2: 1 ppm
Sıcaklık: 0.1°C
Nem: %0.1 

Ebatlar 200x70x57 mm 
Ağırlık 190 gr
Extech - CO250 İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

Tes 1370 CO2 Gaz Analizörü

 

Ölçme Kademesi:0 ~ 10000ppm
Isı Kademesi: 0 °C ~ 50 °C (-4°F ~ +140 °F)
Max.Min gösterme özelliği
Okuma Kademesi:2000
Alarm Zaman Ayarlama
Otomatik Kapama
Temiz Havada kolayca kalibre etme imkanı

Ölçüm Aralığı (CO2): 0 to 10,000 ppm
Humidity: 10% to 95% RH
Temperature: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Çözünürlük Resolution (CO2): 1 ppm
Humidity: 0.1% RH
Temperature: 0.1 °C (0.1 °F)
Doğruluk The greater of: ± 3% of reading, or ± 50 ppm
Nem ± 3% at 30% - 95% RH, temp. 25 °C
± 5% at 10% - 30% RH, temp. 25 °C
Sıcaklık ± 0.5 °C (± 0.9 °F)
Tepki Süresi 30 saniye
Hafıza Boyutu 2000 readings
Boyut 135(L) X 72(W) X 31(H)mm, (5.3" X 2.8" X 1.2")
Ağırlık 235g (8.3 oz)
Standart Donanım Kullanım Kitapçığı,Batarya
Tes 1370 CO2 Gaz Analizörü ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

Tenmars ST-501 CO2/Sıcaklık/RH Ölçer

CO2/Sıcaklık/Nemlilik ölçer
USB datalogger ile 50,000 kayıt
IC güç yönetimi ile uzun süreli pil
Data analizi ve parametre ayarı 
0~9999 ppm CO2 ölçüm aralığı
> CO2 Sensing Method: NDIR (Non-Dispersive Infrared)
- Measures: Carbon dioxide in PPM, temperature (F or C), % Relative Humidity
- CO2 Measurement range: 0~9999 ppm (2001~9999 ppm over range)
- CO2 Accuracy: ± 75ppm, ± 8% of reading (0~2000 ppm)
- Display Resolution - ±1 ppm
- Datalogging: 50,000 records, 
- Fast USB download (50,000 records in less than 10 seconds.)
Tenmars ST-501 CO2/Sıcaklık/RH Ölçer ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

 

Extech Instruments EA80 - İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı

CO2 Konsantrasyonu Ölçümü
akım Gerektirmeyen NDIR-Infrared CO2 Sensörü
Sürekli Olarak 20,000 Adet Veri Kaydı
Maksimum ve Minimum Kayıt Hafızası
Ekran Sabitleme Fonksiyonu
Hava İle Kolay Kalibrasyon
6 x AAA Batarya, RS-232 Kablo ve Windows Yazılımı İle Birlikte
CO2 Ölçüm Aralığı  0 - 6,000 ppm 
Çözünürlük  1ppm 
Sıcaklık Ölçüm Aralığı  -20 ... +60°C 
Çözünürlük  0,1° 
Nem Ölçüm Aralığı  10 - 95%RH 
Çözünürlük  1% 
Veri Kaydı  Sürekli 20,000 Adet 
Ebatlar  135 x 72 x 31mm 
Ağırlık  235g 
Extech Instruments EA80 - İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

VAT820-CO2 Duvara Monte Co2 (karbondioksit) Nem Monitörü ve Transmitteri VAT820-CO2 Duvara Monte Co2 (karbondioksit), Nem ve VOC Monitörü ve Transmitteri

 

 

 

 

Bu duvara monte hava kalitesi dedektörü, iç hava kalitesinin izlenmesi için ideal bir araçtır.

 

Model

VAT820-CO2

VAT820-CO2-VOC

İşletim

Dokunmatik Ekran

Ekran

Renkli TFT LCD Boyut : 50X65 mm

Ölçüm Aralığı

Sıcaklık:-30--70°C

Nem:0--100%

CO2:0--3000ppm

Sıcaklık:-30--70°C

Nem:0--100%

CO2: 0--3000ppm

VOC: 0--30ppm

(Analog Ekran)

Doğruluk

Sıcaklık:+/- 0.5°C, Nem:+/- 3%RH,CO2: +/- (50ppm+3%)

Sensor

Nem:Kapasitif,CO2:Double windows NDIR

Correspod time

CO2 :,(T90) <60s; Sıcaklık and Nem:1/e(63%)change , Yavaş akış oranları <10s

VOC: 20m2 indoor,for10ppm ethanol<1min,baca gazı için<5min

Alarm

Ses ve Işık alarm

USB arayüz

evet

Bağlantı protokolü

Modbus

Giriş Gücü

Standart:100-220VAC,:Opsiyonel:24VDC/AC,5VDC

Güç Tüketimi

5W maksimum ortalama 3.5W

Isınma zamanı

2 dakika, ve ilk kez 2 saat

Kullanım ortamı

-10—50 degree,0--95%(yoğunlaşma yok)

Su geçirmezlik Seviyesi

IP40

Depolama Ortamı

-40—70degree,0 --95%

Boyutlar

135*91*36mm

VAT820-CO2 ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

PCE-WMM Hava kalitesi ölçer ı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCE-WMM 50 gaz ölçüm cihazı uygun fiyatlı karbokdioksiti(CO2) algılayabilen alarm ölçüm cihazıdır. Gaz ölçüm cihazı, gıda endüstrisinde, metal sanayide, kimyasal işlemlerde kullanılan renksiz ve kokusuz gazlar sağlık açısından zararsızdır. PCE-WMM 50 Gaz ölçüm cihazı ikiye ayrılmaktadır: Gaz ölçüm bilgisayarı raporlama birimi dışında olan tehlikeli bir alana yerleştirilir. Gaz uyarı sistemlerinde iki adet ayarlanabilir eşiği mevcuttur. Ölçülen değer, sınır değeri aşarsa gaz ölçüm bilgisayar alarmı uyarıda(Alarm ışığı ve alarm sesi) bulunmaktadır. PCE-WMM 50 Gaz ölçüm cihazı sabit gaz konsantrasyonunun görsel olarak kontrol edilmesinin imkânı sağlayan 4 basamaklı dijital ekran yanında 4 LED ile donatılmıştır. Erişim kolaylığı ile serbest değişken kontağını diğer uyarı cihazlarında aktifleştirilebilir, ekstraksiyon sistemleri ya da makineler açılıp kapatılabilir. PCE-WMM 50 Gaz ölçüm cihazı duvara monte edilmesi oldukça kolaydır. Gaz ölçüm bilgisayarı, raporlama birimi ve uzaktan kumanda ve gaz ölçüm bilgisayar kablosu sistem bileşenlerinden oluşmaktadır. Karbondioksit küçük dozlarda olsa bile insan organizmasına etkisi bulunmaktadır. Havadaki konsantrasyon %0,3 oranından daha fazla olduğunda sağlık için zarar teşkil etmektedir. Bu oranın %5 e yükselmesi baş ağrısına ve baş dönmesine sebep olabilmektedir, %8 ve daha fazla yükselmesinin ise bilinç kaybı ya da ölümle sonuçlanabilme riski vardır.
 
Gaz ölçümü Karbondioksit(CO2) : 0 … 50.000 ppm (%5)(hacim), NDIR-Ölçüm kabini
Sıcaklık (Gaz/ortam) 0 ... +45 °C
Gaz beslemesi ölçümü Difüzyon yoluyla
Alarm kontak - Alarm 1 de harici cihazların bağlantısı için serbest değişken kontağı (NO/NC)
Alarm sınırı Alarm 1
0,5 / 1 / 1,5 / 2 %

Alarm 2
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 %
Menü seçenekleri Gaz ölçüm bilgisayarı bağlantısının fonksiyon testi ve raporlama birimi, kalibrasyon, °C ' den °F .' e değişiklik, alarm 1,2 ve fabrika ayarları
Göstergeler Gaz ölçüm konsantrasyonu için 0 … 9999 ppm aralığında 4 basamaklı dijital gösterge 
Gaz ölçüm konsantrasyonu için %1 … 5 aralığında 3 basamaklı dijital gösterge
Ek olarak ölçüm ve °C ya da °F cinsinden sıcaklık için 3 basamaklı dijital gösterge
İşlemler, alarm 1, 2 için LED aydınlatma ve güç kaynağı görüntüleme
Kontroller Sıfırlama, menü seçeneği, onaylama
Güvenlik Sıcaklık aralığının, sensör ömrünün, yanlış ölçüm değerlerinin, EEPROM sistemin, dahili veri aktarımının devamlı olarak kendini denetlemesi
Cihaz gövdesi Plastik, su sıçramalarına karşı korumalı IP54
Boyutlar 168 x 125 x 47 mm (bağlantısız)
Güç kaynağı Güç kaynağı 100 … 240 V AC, 50/60 Hz
Raporlama birimi  
Sıcaklık (gaz/ortam) 0 ... +45 °C
Menü seçenekleri Gaz ölçüm bilgisayarı bağlantısının fonksiyon testi ve raporlama birimi, kalibrasyon, °C ' den °F .' e değişiklik
Göstergeler Gaz ölçüm konsantrasyonu için 0 … 9999 ppm aralığında 4 basamaklı dijital gösterge 
Gaz ölçüm konsantrasyonu için %1 … 5 aralığında 3 basamaklı dijital gösterge
Ek olarak ölçüm ve °C ya da °F cinsinden sıcaklık için 3 basamaklı dijital gösterge
İşlemler, alarm 1, 2 için LED aydınlatma ve güç kaynağı görüntüleme
Kontroller Fonksiyon testi, sıfırlama, menü seçeneği, onaylama, °C ‘den °F’ ye değişken birim
Gövde Alüminyum, su sıçramalarına karşı korumalı, IP54
Boyutlar 118 x 85 x 34 mm (bağlantısız)
Güç kaynağı Veri kablosu ile gaz ölçüm cihazına bağlantı
PCE-WMM Hava kalitesi ölçer ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

Fluke 975 Hava Kalitesi Ölçer

 

 

 

 

Fluke 975 Havametre 5 farkli hava ölçümünü dayanikli ve kolay kullanimlibir hücrede bir araya toplamistir. Fluke 975 havalandirma, isitma ve klima sistemlerinin hizli bir sekilde kontrollerini ve her türlü binada tehlikelikarbonmonoksit sizintilarinin tespitini yapar. 

 • Fluke 975 CO2 , CO, Sicaklik, nem, gibi niceliklerin es zamanli kaydini ve ekran aydinlatmali, net bir LCD ekrada ölçümünü yapar.
 • Uygun prob ile tek tusla hava hizi akisi ve debi ölçümü
 • Tüm ölçümler ve hesaplamalar için min/max ve averaj ölçümü
 • Sesli ve görsel esik alarmi
 • USB yolu ile bilgisayara aktarilabilir kapsamli farkli veya sürekli veri kayit kapasitesi.

 

 • Ayni anda sicaklik, nem, CO2, ve CO ölçer, kaydeder ve parlak, arka isikli LCD göstergesinde gösterir.
 • Mevcut prob sayesinde tek dokunmayla hava akisini ve hizini ölçmek*
 • Islak hazne ve çiy noktasi sicakligi
 • Dis hava yüzdesinin hesaplanmasi
 • CO2 ve CO saha kalibrasyon özelligi
 • Ilk çalistirmada otomatik olarak kendini test etme özelligi
 • Otomatik arka isik
 • Barometrik basinç degisimlerini otomatik olarak kompanse eder
 • Okunan ve hesaplanan tüm degerlerde Min/Maks/Ortalama
 • Çesitli dillerde kullanici arayüzü
 • Metrik veya standart birimler
 • Sesli ve görsel esik alarmlari
 • Büyük miktarda ayrik veya sürekli veri kayit kapasitesi, USB arayüzü vasitasiyla PC`ye yüklenebilir
 • Güvenlik için tus takimi kilitlemesi
 • FlukeView Forms® yazilimi dahildir
Fluke 975 Hava Kalitesi Ölçer ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

AQ- 300 Set EOZ Ozon Gazı Ölçer

 

Q-300 Ozon gazı ölçüm cihazı, ozon konsantrasyonu ölçümünde son derece hassasiyete sahiptir. AQ-300 ozon gazı ölçüm cihazının farklı ölçüm aralıklarına sahip olan dört sensör başlığı ozon gazı ölçümü için takılabilmektedir. Ayrıca ozon test cihazı sensör başlığı cihaza takıldığında diğer mevcut gazları da otomatik tanıyabilmektedir. Bu sayede ozon testini çeşitli alanlarda kullanmanız mümkün olmaktadır. Aeroqual Ozon test cihazı, kâğıt, tekstil endüstrisinde ya da madeni yağ üretiminde yağların, gres yağların, balmumunun, kâğıtların, sentetik elyafların, selüloz ya da ozon tekstilinin ağartma işlemlerinde kullanılır.

 
Teknik özellikler
200 modeli gibi olan 300 Serisi modeli ek özellikler
Alarm fonksiyonu “Yüksek”, “düşük”, sessiz
Alarm çıkışı Transistör çıkışı, 150 mA maks. 
Düşük alarm, yüksek alarm & kontrol
Analog çıkış 0 … 5 V
Konum ID Ölçüm alanının saklanması
200,300 ve 500 serisi modelleri
Güç kaynağı 12 V DC
Pil Lityum-polimer 12 V DC/2700 mAh
Şarj cihazı 12,6 V 2 A
Şarj adaptörü 12,6 V
Şarj süresi 2 … 3 saat
Kullanım ömrü > 500 şarj dolumu
Gövde PC & ABS / IP 20 & NEMA 1
Boyutlar (dâhili opsiyonel sensörler) 195 x 122 x 54 mm
Ağırlık < 460 g (batarya ile)

Onaylar

EN 50082-1: 1997, EN 50081-1: 1992, CE
AQ- 300 Set EOZ Ozon Gazı Ölçer ile ilgili fiyat teklifi istiyorum.

 

İNFOTEK Elektronik, Otomasyon, Test-Ölçü Cihazları ve Bilgisayar Sistemleri
Adres : Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat : 5 No :203 Okmeydanı-Şişli-İstanbul
Tel : : 212 221 72 08 0212 221 72 16 - 0212 221 72 36-0212 220 73 16 -
Fax : 0212 221 72 40
e-mail : info@infotek.com.tr